גובה התיק: המדידה מתייחסת לגובה התיק מחלקו העליון לתחתון.
רוחב התיק: המדידה מתייחסת לרוחב התיק מקצה לקצה (מימין לשמאל).
רוחב בסיס: המדידה מתייחסת לרוחב בסיס התיק.
אורך רצועות: המדידה מתייחסת לאורך הרצועה הכולל.
עומק התיק: המדידה מתייחסת לעומק התיק מחלקו הקדמי של התיק לחלקו האחורי.