לאור המצב רשימת החנויות הפתוחות
שעות הפעילות מתעדכנות ומשתנות מעת לעת