בעקבות אישור הסדר פשרה בת"צ 29651-02-19 ליטבק נ' קבוצת גולף א.ק. בע"מ ואח' – אנשים עם מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 – רשאים לפנות אלינו באמצעות דוא"ל info@adikastyle.com עד ליום 03/05/22 – ולבקש את ביטולה של עסקה שביצעו באמצעות אתר זה. במקרה כזה, יהיה זכאי הלקוח לזכויות הנגזרות מביטולה של עסקה וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון.