בתוקף עד 31.12.27

הכרטיס יכובד ברשתות קבוצת GOLF&CO הכלולות בו במועד המימוש, בהתאם לתנאי השימוש להלן, באתר.golfgroup.co.il ובחנויות. רשימת הרשתות הקובעת נמצאת באתר ובחנויות והיא עשויה להתעדכן ללא הודעה מוקדמת. הכרטיס תקף בחנויות בלבד. מימוש הכרטיס אינו מזכה בצבירת נקודות מועדון. הכרטיס לא ניתן להמרה כספית למעט החזר מזומן בגין הפרש של 5% או 100 ₪ מהסכום הנקוב לפי הנמוך מבניהם. ביטול עסקה שבוצעה באמצעות הכרטיס יהיה באמצעות שובר זיכוי כמקובל בקבוצת גולף. בעת אובדן/גניבה יש ליצור קשר עם החברה לצורך בדיקת שחזור יתרה.

ניתן להשתמש בכרטיס בלא תנאים מגבילים בחנויות והוא תקף במכירה מיוחדת.

הכרטיס מונפק ע"י קבוצת גולף א.ק. בע"מ (ח.צ. 510289564)

לבירור יתרתכם בכרטיס ניתן לשלוח מייל או טלפון (מוקד שירות הלקוחות של עדיקה)